Undervisningsforløb, Links og Kreativt hjørne

Posts tagged ‘M-learning’

Twitter

Twitter er jeg stødt på mange interessante mennesker og deres tanker omkring fx apps og m-learning samt hele den innovative tankegang. Her finder jeg interessante links til blogs og artikler, og har en større mulighed for at se, hvad der sker på området forskellige steder i verden. Det er muligt at få viden, som ellers ville have været tidskrævende at finde.

 

 

Reklamer

Mobiltelefonen i undervisningen

Sparetider og nye tanker i undervisningen

UVM og folketinget stiller større og større krav til elevernes undervisning – herunder i Faghæfte 48: IT og mediekompetencer i folkeskolen – mens kommunerne sparer på ressourcerne til området, og derfor er vi nødt til at tænke nyt.

Mobilen i undervisningen er aktiv og kan blive integreret i højere grad, end vi gør på skolen i dag. De er et kendt middel for eleverne, de er vant til at bruge den (og har derfor oftere en større viden end vi lærere) og den er tilgængelig, idet eleverne i modsætning til bøger og lign. sjældent glemmer den.

Med mobiltelefonen har vi flere værktøjer samlet i et, idet eleverne kan optage lyd, billeder og lave små videoklip, de kan

Med små simple programmer kan dette forbedres, idet eleverne kan arbejde med TAGS – de kan fx. lave boganmeldelser som sættes på bøgerne på biblioteket, de kan deltage i forfatterløb, hvor de kommer rundt og lærer forskellige ting om en forfatter, de kan deltage i quizzer, konkurrencer og lign, de kan lave historierouletter (hvor de er begrænsede til enkelt dele af gangen. Hvis eleverne har netadgang kan de også lægge deres oplysninger ind løbende i fx. en wiki eller en google præsentation. Mobiltelefonen bidrager til mange nye muligheder i undervisningen.

Samtidig er undervisningen ikke begrænset til hverken klasserummet eller skoletiden. Opgaverne kan flyttes på gågaden, til bilturen, til elevens værelse, på virksomhedsbesøg, ud i naturen og mange andre steder hen. Ligesom elevernes input kan laves udenfor undervisningstiden og uploades i det fælles forum.

Mobiltelefonen kan ud over elevernes naturlige interesse for mediet skabe en øget interesse i opgaveløsningen. Det kan være eleverne lader sig inspirere af hinanden eller får en ide, som kan tilføjes på farten.

Hvis man fx i matematik skal finde geometriske figurer, kan det være man falder over eksempler på vej hjem fra skole – så det bare frem med mobilen knipse løs og så sende til blog eller via blue tooth overføre til computeren.

Der findes mange spændende muligheder for brugen af mobilen i undervisningen.