Undervisningsforløb, Links og Kreativt hjørne

Archive for the ‘Mobil læring’ Category

Mobiltelefonens mange facetter

I de sidste 7 uger har jeg haft travlt på PD modulet Vejledning med IT og Medier. Jeg valgte at kaste mig over mobiltelefonen, et mobilt læremiddel, men mange muligheder. Med mobilen i undervisningen kan vi løfte undervisningen markant. Mange elever kan være aktive på samme tid, de kan eksperimentere, være kreative og innovative.

Jeg har i forløbet arbejdet med TAGS, men det er selvfølgelig muligt at arbejde med mange andre facetter af mobiltelefonens mange muligheder – fx. at lave podcast eller lommefilm.

Mobiltagget er en form for stregkode, koden kan eleverne læse vha. en Tagreader via deres mobiltelefon.

Mobiltagget kan bruges til mange forskellige forløb, herunder finder du nogle få eksempler

Boganmeldelser til biblioteket

 

 

 

 

 

Forfatterløb (her Ole Lund Kirkegaard)

 

 

 

 

Post 1

 

Historiefortælling

Eleverne kan lave en historiefortælling via Tags, her kan de som klasse skabe en fælles historie, hvor læseren kan vælge en vej at gå, som har betydning for den videre færd – lidt ligesom “Sværd og Trolddom”-bøgerne, hvor du skal tage valg undervejs, som har betydning for din færd/fortælling

Tags kan fx. laves på Kaywa, her kan du også finde en Tag-reader (readeren skal indstalleres på mobilen – med Kaywa Reader kan dette gøres via computeren – har eleverne internet adgang eller WLAN adgang på telefonen kan I-nigma også bruges). I Kaywas koder ligger informationen i TAG, så eleverne skal ikke på internettet for at læse disse

Reklamer

Twitter

Twitter er jeg stødt på mange interessante mennesker og deres tanker omkring fx apps og m-learning samt hele den innovative tankegang. Her finder jeg interessante links til blogs og artikler, og har en større mulighed for at se, hvad der sker på området forskellige steder i verden. Det er muligt at få viden, som ellers ville have været tidskrævende at finde.

 

 

Mobiltelefonen i undervisningen

Sparetider og nye tanker i undervisningen

UVM og folketinget stiller større og større krav til elevernes undervisning – herunder i Faghæfte 48: IT og mediekompetencer i folkeskolen – mens kommunerne sparer på ressourcerne til området, og derfor er vi nødt til at tænke nyt.

Mobilen i undervisningen er aktiv og kan blive integreret i højere grad, end vi gør på skolen i dag. De er et kendt middel for eleverne, de er vant til at bruge den (og har derfor oftere en større viden end vi lærere) og den er tilgængelig, idet eleverne i modsætning til bøger og lign. sjældent glemmer den.

Med mobiltelefonen har vi flere værktøjer samlet i et, idet eleverne kan optage lyd, billeder og lave små videoklip, de kan

Med små simple programmer kan dette forbedres, idet eleverne kan arbejde med TAGS – de kan fx. lave boganmeldelser som sættes på bøgerne på biblioteket, de kan deltage i forfatterløb, hvor de kommer rundt og lærer forskellige ting om en forfatter, de kan deltage i quizzer, konkurrencer og lign, de kan lave historierouletter (hvor de er begrænsede til enkelt dele af gangen. Hvis eleverne har netadgang kan de også lægge deres oplysninger ind løbende i fx. en wiki eller en google præsentation. Mobiltelefonen bidrager til mange nye muligheder i undervisningen.

Samtidig er undervisningen ikke begrænset til hverken klasserummet eller skoletiden. Opgaverne kan flyttes på gågaden, til bilturen, til elevens værelse, på virksomhedsbesøg, ud i naturen og mange andre steder hen. Ligesom elevernes input kan laves udenfor undervisningstiden og uploades i det fælles forum.

Mobiltelefonen kan ud over elevernes naturlige interesse for mediet skabe en øget interesse i opgaveløsningen. Det kan være eleverne lader sig inspirere af hinanden eller får en ide, som kan tilføjes på farten.

Hvis man fx i matematik skal finde geometriske figurer, kan det være man falder over eksempler på vej hjem fra skole – så det bare frem med mobilen knipse løs og så sende til blog eller via blue tooth overføre til computeren.

Der findes mange spændende muligheder for brugen af mobilen i undervisningen.